بهمن 16, 1401
پژوهشی پیرامون مبانی تاریخی وفقهی نوروزوعیدملی
پرسشهایی پیرامون نوروزوعیدملی مطرح است که حتی ذهن برخی ازاندیشمندان وعالمان دینی را هم به خود مشغول ساخته وبعضا آن را احیای سنت مجوسیان قبل ازاسلام می دانند.به همین دلیل درتاریخ وفقه به نوروزوآداب ورسومات ومشروعیت پرداخته شده است. نوروز با حفظ حیات چندهزار ساله خود علی‌رغم وجود بعضی شک و شبهه‌ها و مخالفت‌ورزی برخی علمای شیعه واهل سنّت ، در سالهای اخیر به بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های اسلامی در شرق و غرب، راه پیدا کرده و همواره دولت‌ها و حکومت‌های به اصطلاح اسلامی مانند اموی‌ها، عباسی‌ها تا به صفویه و قاجاروپهلوی واکنش‌های متفاوتی درباره آن نشان داده‌اند. فقها و علما درباره نوروزدر ابواب مختلف فقه بحث کرده‌اند
مهر 2, 1400

شميم خدمت

خدمت به مردم و جامعه، ازكارهاي پسنديده‌اي است كه شميم آن از ترنّم دعاي امام سجاد(ع) استشمام مي¬شود. در دعاي بيستِ صحيفة سجاديه آمده است: «وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِيَ الْخَيْرَ وَ لا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ»؛ «خدايا! کارهاي نيک را با دست من جاري ساز وآن را با منت تباه مساز.»
اردیبهشت 18, 1400

رد مظالم وبدهی های مالی(حق الناس

ردمظالم،حق الناس و بدهی هایی است که به گردن انسان آمده و ازدیون محسوب می شود.ودرقرآن وروایات به آن اشاره شده است.دراین نوشتارردمظالم ازلحاظ فقهی وفتاوای مراجع بررسی شده است.
اردیبهشت 5, 1400

تاثیرساعات انعقادنطفه، درفرزندان سالم وصالح یاناخلف

خداونددرساعات وزمانها تاثیراتی گذاشته که تاثیرشگرفی درانعقادنطفه وکودک دارد.وبه سلامتی وصالح بودن ویا بالعکس کمک می کند.بنابراین این انسانها هستند که بارعایت این زمانها وساعات سرنوشت فرزندشان رارقم بزنند ویک فرزندخوب وسالم داشته باشند.
فروردین 15, 1399

کرنا ،عبرتها وکیفرها

کرنا ،عبرتها وکیفرها – ویرایش فروردین1400 شهر ووهان استان هوبئی چین ودراسفند1399 درقم شناسایی شد .وامروز( فروردین1400) ،تمام دنیارا درگیربه ویروس کرناکرده و میلیون هانفر را آلوده وکشته است؛ که […]
آذر 19, 1398

عقل ،ظرفیت حق نمای آدمی

عقل به عنوان ظرفیت حق نمای آدمی آنگاه تجلی نور الهی می گردد که به لشکریان عقل آراسته و از لشکریان جهل پیراسته گردد. به روایت امام صادق(ع )هرکدام ازعقل وجهل، لشکریانی دارند ک...
آذر 18, 1398

آیا ماه صفرنحس است؟

آیا ماه صفر نحس است؟نظرعالمان دین چیست؟آیادلیل عقلی ونقلی دراین موردهست؟و....