اردیبهشت 18, 1400

رد مظالم وبدهی های مالی(حق الناس

ردمظالم،حق الناس و بدهی هایی است که به گردن انسان آمده و ازدیون محسوب می شود.ودرقرآن وروایات به آن اشاره شده است.دراین نوشتارردمظالم ازلحاظ فقهی وفتاوای مراجع بررسی شده است.
اردیبهشت 5, 1400

تاثیرساعات انعقادنطفه، درفرزندان سالم وصالح یاناخلف

خداونددرساعات وزمانها تاثیراتی گذاشته که تاثیرشگرفی درانعقادنطفه وکودک دارد.وبه سلامتی وصالح بودن ویا بالعکس کمک می کند.بنابراین این انسانها هستند که بارعایت این زمانها وساعات سرنوشت فرزندشان رارقم بزنند ویک فرزندخوب وسالم داشته باشند.
فروردین 1, 1400

حدیث سازان وجاعلان حدیث

ازعناصرجنگ نرم حدیث ساز و،جاعلان حدیث هستند.مانند: ،یهودیان، مزدوران معاویه وحکام بنی امیه، زندیق ها ومانوی ها ، .غلات ، صوفیه، وخوارج ونواصب که باشواهدبه آنهاپرداخته می شود.
فروردین 1, 1400

آسیب شناسی نفوذاسرائیلیات درمنابع دینی وچالشهای پیش روی عالمان دینی

اشاره موضوع روایات جعلی و اسرائیلیات، مهم‌ترین ابزار جنگ نرم علیه حوزه‌ها و مراکز علمی به شمار می‌آید.ازیک طرف برخی عالمان دینی را تحت تاثیرقرارداده ودرصورت غفلت به بیراهه کشانده که هم خودگمراه می شودوهم عده ای را به گمراهی می کشاند.وازسویی همچون آب زیربنای ساختمان، نرم و بی‌صدا، پایه‌های حقایق و اسلام ناب را متزلزل ساخته و مسلمانان را با دروغ‌ها و مشتبه ساختن حق و باطل، از اسلام ناب دور کرده و به کژراهه‌ای برده که هیچ جنگ سختی قادر نیست چنین خساراتی بر دین اسلام وارد کند.
اسفند 14, 1399

فرقه های فتنه گر آخر الزمان1.فرقه وهابیّت (واکاوی ماهیت فرقه های فتنه گر آخر الزمان)

فرقه وهابیت توسط حکومت استعمارگر انگلستان پدیدآمدو با پيوندخوردن به آمريکا وصهونیست به مهم ترين عامل پیاده نظام ومزدوراستکبار در جهان اسلام تبديل شد . محمد بن عبد الوهاب بن سليمان نجدي(1115-1206)،رهبراین فرقه با ادعاي احياي توحيد و سلفي گري به ترویج عقايد و افکار باطل خود پرداخت و آل سعود نيز مجري افکار وبازوی نظامی وی گشت. و با بر پا کردن جنگ هاي خانمان سوز و ويران گر در مدت کوتاهي توانست در بزرگترين پايگاه اسلام ـ مکه و مدينه ـ وشبه جزیره عربستان جای پای خودرا محکم کند.
دی 25, 1399

گزارش لحظه به لحظه واقعه عاشورا

گزارش لحظه به لحظهاز واقعه عاشورا (با تكيه بر منابع كهن) عبدالرحمان انصارى شيرازی و مصطفى آخوندى فهرست مطالب مقدمه··· 15 ويژگى‏هاى كتاب··· 18 بخش اول··· […]
دی 25, 1399

نفوذازمنظرقرآن

نفوذپییشنه ای درقرآن کریم دارد که خودهشداری بس عمیق وعبرت انگیز به جامعه انقلابی است.ازقبیل نفوذشیطان درقرارگاه آدم وحواوفریب آن دو(اعراف:19تا22)،نفوذ سامری درحلقه انقلاب موسای کلیم وعلم کردن گوساله طلایی وپرستش آن.(طه:92-98)،نفوذمنافقان صدراسلام درحکومت پیامبراعظم(ص)وبه انحراف کشاندن آن پس ازرحلت آن حضرت وپیدایش شجره خبیثه ملعونه بنی امیه بانفوذدراسلام ناب(سوره منافقون وابراهیم:26)،نفوذمشرکان ویهودیان، نفوذقوم شروریاجوج وماجوج،نمونه هایی دراین باب هستند.
دی 4, 1399

دریاازمنظرآموزه های دینی

پژوهش حاضر، ضمن آشنا ساختن و ارتقاء علمی بصیرتی دریادلان، با موضوع یادشده بویژه ارزش دفاع دریایی، شناختی جامع نسبت به اسرار و شگفتی‌ها و نعمتهای دریایی به مخاطبان می‌دهد و آنان را با یکی ازآفرینش دست پر قدرت خالق هستی آشنا می‌سازد. با این هدف، شاکله و مهندسی این نوشتار شکل گرفته و در این راستا بیش از 77 آیه نورانی قرآن و تفاسیر مربوط و دهها روایت مربوط به موضوع مورد کنگاش و پژوهش قرارگرفته و به شیوه تحلیل و توصیف اسنادی به رشته تحریر در آمده و به سوالات ذيل پاسخ داده است. 1. دریا در نظام آفرینش از چه جایگاهی برخوردار است؟ 2. نقش دریا در ظهور فطرت الهی و خداباوری چیست؟ 3. چه نعمت‌های دریایی را خداوند در تسخیر انسان قرار داده است؟ 4. انسانها در قبال بهداشت دریا چه وظیفه‌ای دارند؟ 5. قدرت دریایی و جهاد و دفاع و شهادت در عرصه دریا دارای چه جایگاه و برتری است؟ 6. فرجام دریاها به کجا می‌انجامد؟
اردیبهشت 12, 1399

رهیافت،ضیافت وتاریخ هزاران ساله سرزمین وحی

کتاب پنج بخش دارد:الزامات ضیافت الهی2.عمره وحج واسرارآن3.حرم واماکن مکه4.کعبه واماکن مکه5نکات کلیدی که بایدحجاج بدانند.