پژوهشی پیرامون مبانی تاریخی وفقهی نوروزوعیدملی

پرسشهایی پیرامون نوروزوعیدملی مطرح است که حتی ذهن برخی ازاندیشمندان وعالمان دینی را هم به خود مشغول ساخته وبعضا آن را احیای سنت مجوسیان قبل ازاسلام می دانند.به همین دلیل درتاریخ وفقه به نوروزوآداب ورسومات ومشروعیت پرداخته شده است. نوروز با حفظ حیات چندهزار ساله خود علی‌رغم وجود بعضی شک و شبهه‌ها و مخالفت‌ورزی برخی علمای شیعه واهل سنّت ، در سالهای اخیر به بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های اسلامی در شرق و غرب، راه پیدا کرده و همواره دولت‌ها و حکومت‌های به اصطلاح اسلامی مانند اموی‌ها، عباسی‌ها تا به صفویه و قاجاروپهلوی واکنش‌های متفاوتی درباره آن نشان داده‌اند. فقها و علما درباره نوروزدر ابواب مختلف فقه بحث کرده‌اند

شميم خدمت

خدمت به مردم و جامعه، ازكارهاي پسنديده‌اي است كه شميم آن از ترنّم دعاي امام سجاد(ع) استشمام مي¬شود. در دعاي بيستِ صحيفة سجاديه آمده است: «وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِيَ الْخَيْرَ وَ لا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ»؛ «خدايا! کارهاي نيک را با دست من جاري ساز وآن را با منت تباه مساز.»

رد مظالم وبدهی های مالی(حق الناس

ردمظالم،حق الناس و بدهی هایی است که به گردن انسان آمده و ازدیون محسوب می شود.ودرقرآن وروایات به آن اشاره شده است.دراین نوشتارردمظالم ازلحاظ فقهی وفتاوای مراجع بررسی شده است.

تاثیرساعات انعقادنطفه، درفرزندان سالم وصالح یاناخلف

خداونددرساعات وزمانها تاثیراتی گذاشته که تاثیرشگرفی درانعقادنطفه وکودک دارد.وبه سلامتی وصالح بودن ویا بالعکس کمک می کند.بنابراین این انسانها هستند که بارعایت این زمانها وساعات سرنوشت فرزندشان رارقم بزنند ویک فرزندخوب وسالم داشته باشند.

کرنا ،عبرتها وکیفرها

کرنا ،عبرتها وکیفرها – ویرایش فروردین1400 شهر ووهان استان هوبئی چین ودراسفند1399 درقم شناسایی شد .وامروز( فروردین1400) ،تمام دنیارا درگیربه ویروس کرناکرده و میلیون هانفر را آلوده وکشته است؛ که […]

عقل ،ظرفیت حق نمای آدمی

عقل به عنوان ظرفیت حق نمای آدمی آنگاه تجلی نور الهی می گردد که به لشکریان عقل آراسته و از لشکریان جهل پیراسته گردد. به روایت امام صادق(ع )هرکدام ازعقل وجهل، لشکریانی دارند ک…

آیا ماه صفرنحس است؟

آیا ماه صفر نحس است؟نظرعالمان دین چیست؟آیادلیل عقلی ونقلی دراین موردهست؟و….