آبان 14, 1398

استظلال

بسم الله الرحمن الرحیم استظلال مصطفی آخوندی اصلاح مهر1390 چکیده نوزدهمین محرمات احرام-طبق شمارش مناسک-استظلال است.که ازمسائل مبتلابه وازمباحث چالشی ومعارک آراءبین فقیهان خاص وعام به […]
آبان 14, 1398

استظلال

مصطفی آخوندی به نام خدا استظلال چکیده مقاله استظلال به یکی از محرمات مبتلا به احرام پرداخته وفتاوای اهل سنت را نیز در این مسئله   دیدگاههای […]