اسفند 14, 1399

فرقه های فتنه گر آخر الزمان1.فرقه وهابیّت (واکاوی ماهیت فرقه های فتنه گر آخر الزمان)

فرقه وهابیت توسط حکومت استعمارگر انگلستان پدیدآمدو با پيوندخوردن به آمريکا وصهونیست به مهم ترين عامل پیاده نظام ومزدوراستکبار در جهان اسلام تبديل شد . محمد بن عبد الوهاب بن سليمان نجدي(1115-1206)،رهبراین فرقه با ادعاي احياي توحيد و سلفي گري به ترویج عقايد و افکار باطل خود پرداخت و آل سعود نيز مجري افکار وبازوی نظامی وی گشت. و با بر پا کردن جنگ هاي خانمان سوز و ويران گر در مدت کوتاهي توانست در بزرگترين پايگاه اسلام ـ مکه و مدينه ـ وشبه جزیره عربستان جای پای خودرا محکم کند.
دی 25, 1399

گزارش لحظه به لحظه واقعه عاشورا

گزارش لحظه به لحظهاز واقعه عاشورا (با تكيه بر منابع كهن) عبدالرحمان انصارى شيرازی و مصطفى آخوندى فهرست مطالب مقدمه··· 15 ويژگى‏هاى كتاب··· 18 بخش اول··· […]
دی 25, 1399

نفوذازمنظرقرآن

نفوذپییشنه ای درقرآن کریم دارد که خودهشداری بس عمیق وعبرت انگیز به جامعه انقلابی است.ازقبیل نفوذشیطان درقرارگاه آدم وحواوفریب آن دو(اعراف:19تا22)،نفوذ سامری درحلقه انقلاب موسای کلیم وعلم کردن گوساله طلایی وپرستش آن.(طه:92-98)،نفوذمنافقان صدراسلام درحکومت پیامبراعظم(ص)وبه انحراف کشاندن آن پس ازرحلت آن حضرت وپیدایش شجره خبیثه ملعونه بنی امیه بانفوذدراسلام ناب(سوره منافقون وابراهیم:26)،نفوذمشرکان ویهودیان، نفوذقوم شروریاجوج وماجوج،نمونه هایی دراین باب هستند.
فروردین 27, 1399

رؤیاها وآثارآنها برروح وجسم

انواع رؤیاها وآثارآنها برروح وجسم ” خواب” به عنوان يك پديده مهم آفرينش ،ازآیات الهی و نمودارى از حلقه سلامتی وقوت جسم وجان انسان بشمارآمده است. […]
آذر 26, 1398

احمد اسماعیل گاطع،معروف به احمدالحسن، سیدیمانی

موضوع مهدویت و ظهور منجی ومسائل پیرامونی آن از مسائلی بوده که بازار مدعیان را داغ و رونق بخشیده است، از جمله این مدعیان دروغین با پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی موساد، انگلیس و وهابیت، احمد اسماعیل قاطع مشهور به احمدالحسن است که خود را سیدیمانی خوانده....
آذر 24, 1398

دریا درقرآن وروایات

دریا این پدیده زیبای ترسناک در نظام آفرینش از جایگاه ویژه و اسرار فراوانی برخوردار است وپیامبر خدا (ص) فرمود : پیرامون دریاها بحث کنید .
آذر 24, 1398

35 راهبرد انگلیس برای مبارزه با اسلام

انگلیس خبیث بیش از سیصدسال پیش برای مبارزه با اسلام و علما بویژه حوزه‌ها و عالمان شیعی نقشه‌ی جامعی ترسیم کرده است. این نقشه راه که در کتابی به نام«کیف نحطّم الإسلام» توسط وزارت مستعمرات انگلیس نوشته شده به 35 راهبرد اشاره دارد ...
آبان 15, 1398

پاسخ به پرسش ها و شبهات دینی

آبان 14, 1398

نماز و امنیت فردی و اجتماعی

            نماز و امنیت فردی و اجتماعی          19 مهر95 باسلام.نسخه پاورپونت هم درحال آماده شدن است که بعداارسال می شود. چکیده                                                                                                                     بشر خواستار امنیت است، […]