آبان 14, 1398

دکترین پیامبر اعظم (ص) درسرایا (گروههاى گشتى رزمى)

چكيده مربیان ش 21 دکترین پیامبر اعظم (ص) درسرایا (گروههاى گشتى رزمى) چكيده جنگ‏هاى عهد رسول خدا(ص) را به دو نوع تقسيم كرده‏اند: »غزوات« و»سرايا«. سرايا […]