آبان 14, 1398

ره توشه ای از تدابیر حکیمانه ،اغتنام فرصتها

چكيده مربیان ش 26 چكيده روزهاى عمر، پرشتاب چون باد و برق و ابر بهارى مى‏گذرد. فرصت‏ها نيز گاه‏با صداى بلند و گاه بى‏صدا جلوه مى‏كنند […]