آبان 14, 1398

قدرت تصمیم گیری واجرا

چکیده به نام خداوند قدرت تصمیم گیری واجرا مصطفی آخوندی عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی آبان1390 دست اصلاح اذر90 چکیده قدرت تصمیم گیری وپیاده سازی، […]