آبان 14, 1398

نگاهی به غذا وتغذیه دراسلام

چكيده حصون ش 15بهار 87 نگاهی به غذا وتغذیه دراسلام چكيده غذا و تغذيه در آموزه‏هاى دينى همچون ساير موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. مبدأ […]
آبان 14, 1398

نقد وبررسی رموز ششگانه سلامتی آنتوونی

چكيده مقاله حاضر با عنوان »نقد و بررسى رموز ششگانه سلامتى« به‏بيان و نقد و بررسى دستورهاى ششگانه‏اى مى‏پردازد كه آقاى‏آنتونى رابينز، درباره سلامتى انسان پيشنهاد […]