آبان 14, 1398

استظلال

بسم الله الرحمن الرحیم استظلال مصطفی آخوندی اصلاح مهر1390 چکیده نوزدهمین محرمات احرام-طبق شمارش مناسک-استظلال است.که ازمسائل مبتلابه وازمباحث چالشی ومعارک آراءبین فقیهان خاص وعام به […]