آبان 14, 1398

جایگاه امید درپویایی انسانها

چكيده جایگاه امید درپویایی انسانها مربیان ش 19 چكيده اميد، ترجمان رجاء، طمع، امل در مقابل يأس و نا اميدى، حالتى نفسانى‏است كه فرد اميدوار را […]