امنیت فردی و اجتماعی

آبان 14, 1398

نماز و امنیت فردی و اجتماعی

            نماز و امنیت فردی و اجتماعی          19 مهر95 باسلام.نسخه پاورپونت هم درحال آماده شدن است که بعداارسال می شود. چکیده                                                                                                                     بشر خواستار امنیت است، […]