نحوه تقسیم ارث

یکی ازمسائل مالی خانواده ها مسئله ارث است.گاهی به دلیل روشن نبودن سهم هریک ازوراث، حقوق برخی ضایع شده وگاه به مناقشه کشیده می شود.
پژوهش پیش رو،مسئله ارث را ازمنظرقرآن وروایات وفقه درسه فصل به تفصیل مورد بررسی وکنکاش قرارداده است
مسائل مربوط به طبقات ارث، به صورت پژوهشی-کاربردی، تمام مسائل ارث مربوط به هرطبقه را به روشنی بیان کرده است.

احکام انتخابات ازمنظرفقهاومبانی فقهی وقرآنی وروایی

این مقاله دردوبخش تنظیم شده است:دربخش نخست فتاوای مراجع عظام،پیرامون وظایف مکلفین درموردانتخابات پیش روبیان شده است.مانند:فتوای امام خمینی،امام خامنه ای،آیات عظام سیستانی،مکارم،صافی،فاضل،بهجت و…ودربخش دوم به مبانی انتخابات ازمنظرفقه وقرآن وروایات پرداخته شده است.

رابطه  خشک سالی وفساد ازمنظرآموزه های دینی

(هشدار،عوامل،نسخه رهایی  ) پیشگفتار قرآن دررابطه با بحران وبلای خشکسالی سه مرحله را یادآورشده است: گام اول هشدارواخطارداده تا انسان غافل نباشد. گام دوم عوامل بروزخشکسالی […]

مافیای سیگارودخانیات

قرآن مى‌فرمايد: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(بقره:۱۹۵) طبق آمارهايى كه از سوى پزشكان متخصّص اعلام شده، مرگ و مير ناشى از دود سيگار در سال به پنج ميليون نفر مى‌رسد! و آمار بيمارى‌هاى خطرناك قلبى و تنفّسى و سرطان ناشى از دود سيگار نيز بسيار بالاست. بنابراين، كشيدن سيگار مصداق إلقاء نفس در تهلكه ومصداق قاعده‌«لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» و إضرار به نفس وبه غیراست.به همین دلایل وبه دلیل عقلی برخی فقهاخرید وفروش ومصرف آن رامطلقا حرام دانستند.

بحران خشکسالی پیامدهای ناگواری درپی دارد.
سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر جهان به میزان فعلی به مصرف آب ادامه دهد در سال ۲۰۲۵ ،بیشتر از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در جهان با کمبود آب مواجه می شوند. طلیعه بحران هم اکنون در چین، آفریقا، هند، تایلند، مکزیک، مصر و ایران نمایان شده است. ایران در کمربند خشک جهانی قرار گرفته و بارشی معادل یک سوم بارش متوسط جهانی را دارد.
پیامدهای خشکسالی خود را درعرصه اقتصادی وکشاورزی،سیاسی وامنیتی،بهداشت وسلامتی ،اجتماعی و…نشان می دهد.

کم فروشی(مطففین)

کم فروشی و کم گذاشتن درمعاملات وآن چه قابل خریدوفروش وحتی درغیرمعاملات ،ازبلاها وآسیب هایی است که چالش هایی برای جامعه پدید می آورد.عده ای سودجوودنیاطلب بدین وسیله حق مردم را به طرز ناجوانمردانه‏اى پايمال مى‏كنند.ازاین رودرقرآن سوره ای به نام کم فروشان نازل شده است.ونیزدرآیات وروایاتی به کم فروشان هشدارداده و آنان راتهدید کرده است.وقوم شعیب به جهت همین خصلت ظالمانه عذاب شدند.

حکم:کم فروشی و)وکم گذاشتن)، ازگناهان کبیره وحرام می باشد.

نواع رؤیاها وآثارآنها برروح وجسم

انواع رؤیاها وآثارآنها برروح وجسم ” خواب” به عنوان يك پديده مهم آفرينش ،ازآیات الهی و نمودارى از حلقه سلامتی وقوت جسم وجان انسان بشمارآمده است. […]

آسیب شناسی نفوذاسرائیلیات درمنابع دینی وچالشهای پیش روی عالمان دینی

اشاره
موضوع روایات جعلی و اسرائیلیات، مهم‌ترین ابزار جنگ نرم علیه حوزه‌ها و مراکز علمی به شمار می‌آید.ازیک طرف برخی عالمان دینی را تحت تاثیرقرارداده ودرصورت غفلت به بیراهه کشانده که هم خودگمراه می شودوهم عده ای را به گمراهی می کشاند.وازسویی همچون آب زیربنای ساختمان، نرم و بی‌صدا، پایه‌های حقایق و اسلام ناب را متزلزل ساخته و مسلمانان را با دروغ‌ها و مشتبه ساختن حق و باطل، از اسلام ناب دور کرده و به کژراهه‌ای برده که هیچ جنگ سختی قادر نیست چنین خساراتی بر دین اسلام وارد کند.

خانواده ازمنظرقرآن وروایات

(فلسفه،ملاکها وآسان گرفتن ازدواج،مهریه،ساعات عروسی،وظایف ،ساعات انعقاد،و…)  فهرست     فصل اول.اهتمام به ازدواج            1.ازدواج سنّت پیامبر(ص)         2. تأکید برازدواج                 دختران مثل میوه اند […]

رمزگشایی عملیات طوفان الاقصی

طوفان الاقصی دشمنان راغافلگیرکرد.همانند:فتح خیبر.وبمانندجنگ بدرکوبنده بود.وچون زلزله ای نظام استکبارجهانی را بهم ریخته است.