رزومه علمی حجه الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی آخوندی

 

بسم الله الرحمن الرحیم
1.مدرک تحصیلی:سطح4 فقه واصول ازحوزه علمیه قم.عنوان رساله واجبات طواف.
2.تالیفات: بالغ بر40کتاب و50 مقاله و مدیریت 9طرح کلان پژوهشی.
3.سوابق پژوهشی: 27سال.(15سال معاونت پژوهشی و مدیریت نظام دفاعی اسلام درکنارپژوهش وتحقیق درپژوهشگاه امام صادق ع درقم.)،مدیریت ماهنامه "مکتب جبهه" جهت رزمندگان دفاع مقدس؛هیات تحریریه فصلنامه علمی،فرهنگی،اجتماعی وحقوقی صیانت زیرنظردادسرای ویژه.و... 4.سوابق علمی و آموزشی:عضوهیات علمی پژوهشگاه امام صادق(ع)؛
تدریس فقه واصول دردانشگاه پیام نورقم وحوزه علمیه قم.
تدریس معارف اسلامی درمجتمع شهیدمحلاتی قم.
تدریس تاریخ صدراسلام،اماکن حج،حج تطبیقی،وادعیه حج درجامعه المصطفی قم،
تدریس آثارشهیدمطهری ،تدریس اصول شهیدصدرو...


جناب حجه الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی آخوندی فرزند علی متولد 1337شمسی ازاستان مرکزی، اراک،روستای خرم آباد. در سال ١٣۵١ شمسی وارد حوزه علمیه اراک، مدرسه حاج محمد ابراهیم شد.
مباحث مقدماتی از قبیل: جامع المقدمات، سیوطى، حاشیه ملاعبدالله ، گلستان سعدى و قسمتی از منطق مظفر را نزد اساتیدآقایان: عظیمى، واعظى، میرناصرى، میر یحیایی و...خواند. سال ١٣۵٣به حوزه علمیه قم مهاجرت و در مدرسه رسالت به ادامه تحصیل پرداخت وتاپیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ١٣۵٧، دوره های مقدمات و متوسطه و سطح را به پایان رساندوبه درس خارج راه یافت. مدرسه رسالت با مدیریت حاج میرزا ابراهیم دشتى، تحت برنامه ای منظم و کلاسیک اداره می شد.
الف. ادبیات عرب. ( صرف و نحو و فصاحت و بلاغت درمنابع قدیم وجدید .)
ب.اصول و مبانی. (اصول فقه مرحوم مظفر، حلقات اصول شهید صدر،و کفایه الاصول مرحوم آخوند)
ج. فقه. (تبصره،شرح لمعه شهیدثانی، مکاسب شیخ انصاری)
د.منطق وفلسفه . ( منطق مرحوم مظفر،بدایة الحکمه ونهایة الحکمه علامه طباطبائی و فلسفتنا شهید صدر) را با موفقیت به پایان رساند وهمزمان درسهای کلاسیک راکه تاششم خوانده بود توانست غیرحضوری تادیپلم تکمیل کند. درکناردروس اصلی و پایه ، دروس جنبی مانند: آموزش زبان عربى، زبان انگلیسى، تفسیر قرآن، نهج البلاغه، علم درایه و رجال، ریاضیات و ادبیات فارسى ،روش تحقیق ونویسندگی،آشنایی بااقتصادبامحوریت اقتصادناشهید صدر؛یک دوره اصول اعتقادات و... را نزد اساتید مختلف فراگرفت . چون: مرحوم آیت الله معرفت (استاد تفسیر)، آیت الله محمدیزدی ومرحوم دکتراحمداحمدی(استاد فلسفه)، آیت الله استادی و محقق داماد(استاد حلقات اصول شهید صدرو کفایه مرحوم آخوند)، آیت الله حسینی بوشهری (استاد فقه) ؛شهید عباس شیرازى،جوادمحدثی (استادنهج البلاغه وادبیات فارسی)؛حجه الاسلام محسن قرائتی(استاد اعتقادات)و....
باپیروزی انقلاب اسلامی ماموریت یافت به استان بوشهر وبعداستان مرکزی رفته وبا حضوردرجامعه وارگانهای انقلابی به خدمتگذاری وپاسداری ازانقلاب بپردازد.این ماموریت تا سال 1361ادامه یافت.مجدد که به قم بازگشت حدود١٢سال با حضوردر دروس خارج، از وجود پر برکت اساتید سطح عالی درحوزه علمیه قم بهره برد .
الف. فقه و اصول از محضر آیات عظام، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانى، آیت الله مکارم شیرازى، آیت الله وحید خراسانى وآیت الله سبحانی و...استفاده کرد . یک دوره کامل اصول و مبانی درس خارج آیت الله مکارم شیرازی راتقریر کرد.
ب. تفسیر قرآن از محضر مرحوم آیت الله مشکینی (حدود یکسال) و آیت الله جوادی آملی (حدود ۶ سال) بهره ها گرفته با تفسیر قرآن آشناشد .وهمچنین یک دوره حقوق اسلامی وحقوق بین الملل به صورت تطبیقی دردرس آیت الله جوادی شرکت کرد .
ج. تاریخ اسلام را دریک دوره شش ماهه از محضر مرحوم علامه عسکری و علامه سید جعفر مرتضی عاملی لبنانی بهره برد وسبک ورودوخروج ونوع تجزیه وتحلیل تارخ اسلام رافراگرفت.
د. فلسفه(اشارات،نهایه وفلسفتنا) رادر محضر آیت الله حسن زاده وآیت الله مصباح یزدی ودکتراحمداحمدی تلمذ کرد .
ه.سطح سه را بادفاع ازرساله باعنوان المعاطات ازمدارج علمی اخذنمود .
و. سطح چهار را با دفاع ازرساله با عنوان واجبات طواف باموفقیت کسب کرد.
ز. درسال 1375، عضو هیات علمی(استادیار) پژوهشگاه امام صادق(ع)) شد .
ح.دیدن آموزش دوره icdl
ط.دیدن آموزش مدیریت.
ی.دیدن آموزش شیوه پژوهشهای نظری ومیدانی.
ک.گذراندن دوره عالی عربی،دردفترتبلیغات.
ل.حضوردرحج؛عضوبسیج اساتید ونخبگان؛عضوگروه تاریخ جامعه الزهرا،و...ازدیگرفعالیت های علمی آموزشی وی بشمار می آید.
حاصل پژوهشها و نوشته های استاددرزمینه های تاریخ اسلام،فقه واحکام،نظام دفاعی اسلام ،معارف اسلامی،و...بالغ بر90کتاب و مقاله و طرح پژوهشی شده که بخش اندکی ازآنهادرسایت اندیشوران حوزه علمیه قم سندخورده وبیشترآنها را دروب سایت وی ملاحظه خواهید کرد.
برخی مقالات:سلسله مقالات کوتاه پیرامون نظام دفاعی اسلام و جبهه و جنگ 50مقاله؛ دشمن شناسی؛ پیروزی انقلاب اسلامی ، نقش زنان؛ نقش مردم در مبارزه با تهاجم فرهنگی؛ شبهه افکنی ، راهکار فرهنگی دشمن؛ زنان اسوه درقرآن؛ جایگاه امید در پویایی انسانها؛جایگاه یاس و نومیدی در ایستایی انسانها؛ دکترین پیامبر اعظم ( ص) در سرایا؛ استراتزی پیامبر اعظم ( ص) در پنج جبهه با تاکید بر نبرد نامتقارن؛ امام حسین ( ع ) در قرآ ن؛ راهبردهای جهاد فرهنگی در تقابل با ناتوی فرهنگی؛ ره توشه ای از تدابیر حکیمانه ، اغتنام فرصت ها؛ امنیت درعصر مهدوی با تاکید بر چرایی وچگونگی آ ن؛ راهبرهای امام خمینی در دفاع از انقلاب اسلامی؛ سلسله مقالات شیوه های انگیزه و انگیزش؛ ساده زیستی نماد الگوی مصرف؛ کسب حلال در فقه و حقوق؛ چیستی حجر اسماعیل و جایگاهآن در مباحث فقهی؛ مقام ابراهیم، چیستی و جایگاه آن در فقه؛ حد مطاف؛ استظلال؛ کارکرد معنویت در نبرد نامتقارن از منظر امیر مومنان؛ دریا در قران و روایات؛ نقش مرجعیت درراهبری جامعه وآسیب های پیشرو؛ نفوذدشمنان درحوزه وچالشهای پیش رو؛ اهداف دشمنان درنفوذبه حوزه های علمیه؛35راهبردهای انگلیس برای مبارزه بااسلام وحوزه های علمیه؛ شگردهای نفوذنظام سلطه درحوزه های علمیه؛سلسله مقالات زمینه هاوبسترهای نفوذ استکباردرحوزه علمیه؛شمیم خدمت و...
نام برخی کتابهای استادآخوندی عبارت است از:ترفند های استکبار برای مقابله با امت اسلامی از دید گاه امام خمیتی ( ره )؛ مشاعر حج(گروهی)؛عمره مفرده؛رهیافت حج؛ اطلاعات رزمی در تاریخ صدر اسلام؛ نظام دفاعی اسلام؛ مناسک نوین؛ بررسی تاریخی و فقهی خمس باهمکاری حاج آقای انصاری؛ جهاد ، ترجمان عزت؛ جهاد در آینه روایات؛ فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات؛ غذا و تغذیه در آموزه های دینی و علمی؛ تاریخ واقعه کربلا؛ قوانین و مقررات صلح و جنگ( گروهی)؛ کالبد شکافی فتنه از منظر امام علی ( ع)؛ فتنه از منظر قرآن، اسوه های مدیریت و فرماندهی( گروهی)؛ انسان مطلوب ( گروهی)؛ ناتوی فرهنگی و براندازی نرم( گروهی)؛ جنگ نرم در عصر رسول خدا (ص)؛ جنگ نرم در قران و سنت ؛نظام مرجعیت شیعه؛ فقه شیعه(مجموعه حقیقت ماندگار)؛ نفوذاستکباردرحوزه های علمیه وروحانیت؛ ؛ جهادگرایی؛ میثاق ولایت(تفسیرسوره مائده)؛احکام کاربردی و...
این رزومه تنها به بخشی از رزومه علمی استاد اشاره داشت ونه فعالیت های سیاسی واجتماعی وفرهنگی.